At være heldig og finde...

Artikel bragt i ”Hver ottende dag”, År 1901, Vol: 17/2 1901, Side 317.

 

Gamle Fotografier. 

Hoffets, Adelens og det højere Bourgeoisis Fotograf, Firmaet Hansen & Weller har sluttet sin Virksomhed. Ifjor døde den sidste Indehaver Weller, og der var ingen til at tage Arven op. Weller var Fotografen par excellence. Aldrig tillod han, at man selv bestemte sin Stilling foran Apparatet; hvad der var karakteristisk for den enkelte Person, det skulde frem på Billedet, og selv havde han et hurtigt Blik for enhvers Ejendommelighed.

Heller ikke vilde han nogensinde af med sine Plader – sine ”Kunstværker”. Omhyggeligt pakkede han dem ind, og som i Katakomberne hviler alle her uden Rangforskel ved Siden af hinanden, kun et Nummer kendetegner dem. Nu ryddes der imidlertid op i Wellers Efterladenskaber. Pladerne til de Serier, der omfatter Malerigengivelse, Skuespillerportræter og fyrstelige Portræter er solgt under ét, men tilbage er de tusinde af ”private” Plader, og der er nu en nem Lejlighed for den, der i sin Tid er fotograferet hos Hansen & Weller, til for en billig Penge at sikre sig sin Originalplade, af hvilken man enten kan lade en Fotograf tage eller selv kan tage fornyede Aftryk.

Mange fornøjelige bidrag til Slægtens Historie vil findes ved et Gennemsyn af det Hansen & Wellerske Galleri. Skønt vi kun naaede at faa Samlingen rent overfladisk undersøgt, lykkedes det os at finde de tre hosstaaende sjældne Billeder, som sikkert vil interessere vore Læsere.

 

De omtalte billeder er Kong Christian IX, Kronprinsesse Louise og H. C. Andersen.